Wat verstaan we onder literatuur?

Kort gezegd verstaan we onder literatuur teksten die meer waarde hebben dan gewone teksten.

Denk hierbij aan gedichten, proza, muziekstukken of andere teksten die als kunst worden beschouwd.

Eigenlijk is literatuur dus een verzameling van alle teksten dat een meerwaarde heeft en tot het culturele erfgoed van het volk behoort.

Om terug te komen op ‘Het achterhuis’ van Anne Frank. Anne Frank was een meisje dat leefde in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Zij hield dagboeken bij in haar tijd. Haar dagboeken zijn bewaard gebleven en daar zijn uiteindelijk boekwerken van gemaakt.

Haar dagboeken zijn bekend over de hele wereld, en zijn een cultureel erfgoed van Nederland. Deze dagboeken hebben meerwaarde voor het volk, opgeschreven door een meisje dat het meegemaakt heeft, samen met andere mensen in die tijd. Opdat het nooit vergeten mag worden.

Nederland heeft een mooie geschiedenis wat literatuur betreft. Nederlandse literatuur is de literatuur van het Nederlandstalige deel van de wereld, deze gaat terug tot ongeveer 1100.

Een boek in het Nederlands geschreven, hoeft dus niet uit Nederland te komen. Onder de Nederlandse literatuur worden ook boeken verstaan uit: Vlaanderen, Suriname, Nederlandse Antillen of Zuid-Afrika.